Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf – Uskoplje“, broj: 1/01 i 3/05 ) i članka 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ broj: 7/13).

Općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana 15. 07. 2021. godine, donijelo je Zaključak o nacrtu Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, te je utvrđena obveza Radnoj grupi za izradu strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje da provede Javnu raspravu, da na osnovama Nacrta Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, prijedloga i sugestija sa Javne rasprave i prijedloga i sugestija vijećnika Općinskog vijeća sa ove sjednice, utvrde i dostave prijedlog Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

Javna rasprava je zakazana za 24. 8. 2021. godine (utorak) sa početkom u 12 sati, u velikoj sali Općine Goprnji Vakuf - Uskoplje.

NACRT STRATEGIJE