Danas je Šošić Jusuf (15 g.) pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH proučio posljednje ajete časnog Kur’ana te time stekao zvanje hafizu-l-Kur’ani-l-Kerim.

Ovo je veliki mubarek za Islamsku zajednicu u BiH, za Muftijstvo travničko, za MIZ Gornji Vakuf, za Privor a posebno za džemat Voljevac! Neka nam je mubarek novi HAFIZ i Nova 1443.hidžretska godina!