Na lokalitetu Rostovo u toku je ekshumacija i potraga za posmrtnim ostatcima više žrtava hrvatske nacionalnosti sa područja Bugojna, a koji su nestali 1993. godine.

Istražitelj Posebnog odjela za ratne zločine nalazi se na terenu gdje koordinira rad ovlaštenih osoba koje sudjeluju u procesu ekshumacije. Predstavnici Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, zajedno sa partnerskim institucijama i agencijama uključenim u proces traženja nestalih osoba, sudjeluju u procesima ekshumacija u svim krajevima Bosne i Hercegovine.

Proces ekshumacije i traganja za posmrtnim ostacima trajat će naredna tri dana.

Ranije su na lokalitetu Rostovo, nađeni posmrtni ostaci žrtava, te se očekuje da bi na ovoj lokaciji mogli biti nađeni posmrtni ostaci osoba koje još nisu pronađene, a za kojima njihove porodice tragaju 28 godina.

Na terenu se nalazi ljekar – patolog sudske medicine, predstavnici Instituta za nestale osobe (INO) BiH, Međunarodne komisije za traženje nestalih ICMP BiH, potrebni radnici i mehanizacija, kao i policijski djelatnici PS Bugojno, koji osiguravaju lokaciju i vrše krim-tehničke poslove.

Klix.ba