Danas je u Gornjem Vakufu-Uskoplju, održana 5. redovna sjednica OV-a.

Tokom sjednice, vijećnici su usvojili nekoliko tačaka, među kojima Nacrt Strategije razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2021.-2027 kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sastavu Kolegija VI saziva OV-a Gornji Vakuf-Uskoplje. Vrijedi napomenuti da je inicijativa  koju je predložio BH Blok (da se u 2021.godinu planira osposobljavanje i stavljanja u funkciju prostora za Ambulante u Mjesnim zajednicama Bojska , Voljice i Pajić Polje) jednoglasno usvojena od strane vijećnika OV Gornji Vakuf-Uskoplje. Prema riječima načelnika Seada Čauševića ovakva inicijativa bit će podržana u svakom smislu, ali realizacija, još uvijek, nije moguća. U skladu sa tim načelnik ističe da je zadatak kako na Općinskom načelniku tako i menadžmentu Doma zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje. Potrebno je sagledati sve mogućnosti i u narednom periodu obavijestiti vijeće o svim mogućim planovima i realizaciji istih. Više u video prilogu RTV Bugojno: