Kantonalna uprava za pitanje branilaca/ branitelja objavljuje Listu prioriteta za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2021/2022. godinu i Popis neblagovremenih, nepotpunih i odbijenih prijava za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2021/2022. godinu

Listu prioriteta za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2021./2022. godinu

Popis neblagovremenih, nepotpunih i odbijenih prijava za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2021./2022. godinu

Nezadovoljni student koji se nalazi na Listi prioriteta za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2021./2022. godinu (u daljnjem tekstu: Lista) ima pravo podnijeti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Liste na web stranici Vlade SBK/KSB.

- Prigovor se podnosi putem pošte preporučeno na adresu: Kantonalna uprava za branioce/branitelje Stanična 43 72270 Travnik

- Lista se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Vlade SBK/KSB: www.sbk-ksb.gov.ba dana 15.04.2022. godine. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 25.04.2022. godine.