Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK na temelju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2022. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK raspisuje javne oglase za podnošenje prijava po programskim oblastima za koje se mogu dostaviti programi.