Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava sa pozicija Budžeta Ministarstva privrede u 2022.godini:

1. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi“ za 2022.godinu
- Izjava o namjenskom korištenju sredstava,
- Zahtjev - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi.

2. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2022.godinu.
- Izjava o namjenskom korištenju sredstava,
- Zahtjev - Tekući transferi za poduzetničke zone

3. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo“ za 2022.godinu.
- Izjava o namjenskom korištenju sredstava,
- Zahtjev - Tekući transferi za javno-privatno partnerstvo.

4. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ za 2022.godinu.
- Izjava o namjenskom korištenju sredstava,
- Zahtjev - Subvencije start up kompanija

5. Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –poticaji privredi uspostava fonda za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta“ za 2022.godinu.
- Izjava o namjenskom korištenju sredstava,
- Zahtjev - Tekući transferi preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta