Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika izradila je bodovnu listu koja se odnosi na činjenično stanje terena i kriterija bodovanja shodno javnom pozivu.

Nezadovoljni aplikanti imaju pravo prigovora na rang listu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, koji se podnosi pismenim putem naslovljen na Komisiju za provođenje Javnog poziva.