Provedbu novog zakona o zaštiti porodica s djecom, čiju primjenu Vlada FBiH, kako je predloženo ovim aktom koji treba proći proceduru i u Federalnom parlamentu, planira početi od 1. jula ove godine.

Iako je ranije bilo planirano 32,5 miliona KM, Vlada je uspjela u predloženom budžetu za 2022. osigurati još 17,5 miliona.

To je ukupno 50 miliona KM polugodišnje izdvajanje za blizu 90.000 djece koja će ostvarivati pravo na dječiji doplatak u mjesečnom iznosu od oko 100 KM do navršene 18. godine.

Od 2023. godine, Vlada Federacije BiH planira godišnje u ovu svrhu izdvajati 100 miliona KM.


HAYAT.BA