Skupština Tuzlanskog kantona danas je jednoglasno usvojila inicijativu na osnovu koje se porodiljama u tom kantonu omogućava dobijanje naknade od po hiljadu konvertibilnih maraka mjesečno.

Naime, danas je na inicijativu Kluba zastupnika Demokratske fronte Kantonalna skupština u Tuzli donijela odluku na osnovu koje se porodiljama i u tom kantonu omogućava dobijanje po hiljadu konvertibilnih maraka mjesečno.

"Tuzlanski kanton izjednačava iznos naknade za majke nakon porođaja s majkama porodiljama iz Kantona Sarajevo. I naše majke porodilje će usvojenom inicijativom primati iznos od hiljadu konvertibilnih maraka u vremenskom periodu od godinu nakon poroda", kazao je Mahir Mešalić, predsjednik Kluba zastupnika DF-a u Skupštini TK.

Ova inicijativa se odnosi i na majke porodilje bez obzira na to da li su u radnom odnosu ili ne, a kako je istaknuto na današnjoj sjednici, Vlada TK bi trebala već iduće sedmice, kao što joj je i naloženo, hitno donijeti odluku u skladu s usvojenom inicijativom.

Posjećamo, koncem decembra prošle godine Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

Time je omogućeno da svaka porodilja mjesečno, u trajanju od godinu, dobija iznos u visini prosječne plate u Federaciji BiH, koja sada iznosi okvirno hiljadu KM.


Izvor: Klix.ba