Amandmani Kluba SDP BiH Gornji Vakuf-Uskoplje na Prijedlog Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2022.godinu


AMANDMAN 1

OPIS PROBLEMA:

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje, nažalost, zbog prevelike nezaposlenosti ima veliki broj građana koji su na rubu egzistencije. Većina građana koji su zaposleni, a rade u privatnom sektoru imaju veoma niske plate i primanja, kao i loše uvjete rada što onemogućava normalan i dostojan život jednog čovjeka. Svjesni smo da mnogi građani imaju samo po čak jedan obrok jer nisu u mogućnosti da više obezbjede sebi i svojoj djeci.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenih problema, odnosno, nedostatka ažurnosti naše Općine, predlažemo da iz Budžeta Općine za 2022. godinu sa ekonomskog koda 812 619 (ostala rekonstrukcija i poboljšanja) izdvojimo 50.000 KM za osnivanje, opremanje i uspostavljanje JAVNE KUHINJE Gornji Vakuf – Uskoplje.

 

AMANDMAN 2

OPIS PROBLEMA:

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje je općina sa visokom brojem nadarenih i odličnih učenika u srednjim i osnovnim školama. Međutim, Općina ne daje nikakvu dodatnu motivaciju za populaciju učenika.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenog problema, odnosno nedostatka svijesti naše Općine, predlažemo da uvrstimo u Budžet Općine za 2022. Godinu u iznosu od 6.000 KM, pod nazivom: „614 235 FOND ZA NADARENE UČENIKE SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA“, koji bi bio finansiran sa ekonomskih kodova 614 324 od Udruženja građana PREPOROD i Hrvatskog kulturnog društva NAPREDAK po 3.000 KM, te navedeni iznos usmjeriti u predloženi fond. Ovaj fond bi postojao u cilju motivisanja učenika srednjih i osnovnih škola na još veće zalaganje za nauku, te na volju na dalje obrazovanje.

 

AMANDMAN 3

OPIS PROBLEMA:

Poljoprivreda predstavlja jednu od primarnih sektora privrede. Mi nismo privredno jaka Općina tako da nam je i poljoprivreda zanemarena. Zbog nezaposlenosti i nemogućnosti zapošljavanja, građani Općine Gornji Vakuf – Uskoplje su prisiljeni na poljoprivredu, jedan dio populacije je opredijeljen na stočarstvo dok većinski dio na uzgoj biljnih kultura. Općina smo koja je poznata po čuvenom vakufskom kupusu, a u zadnje vrijeme i po uzgoju jagodičastog voća gdje je malina i jagoda primarna. Svjesni smo da svake godine u našoj Općini imamo strašne i nepredvidljive vremenske nepogode koje uništavaju poljoprivredne površine ali i egzistenciju poljoprivrednika.

PRIJEDLOG RJEŠENJA:


Kao rješenje gore navedenog problema naše Općine, predlažemo amandman da se iz Budžeta Općine za 2022. Godinu izdvoji sa ekon. Koda 821 619 (ostala rekonstrukcija i poboljšanja) dodatnih 50.000 KM za ekon. kod 614 515 (poticaj poljoprivrednoj proizvodnji), odnosno da se potakne poljoprivredna proizvodnja sa 100.000 KM umjesto do sada planiranih 50.000 KM.

 

AMANDMAN 4

OPIS PROBLEMA:

Sufinansiranje porodica koje školuju troje i više djece.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Predlažemo amandman da se u Budžetu Općine za 2022. Godinu izdvoje dodatna sredstva za porodice koje školuju troje i više djece, te da se otvori novi ekonomski kod 614 240, a sredstva prebaciti sa ekonomskog koda 821 612-Rekonstrukcija cesta i mostova

 

AMANDMAN 5

OPIS PROBLEMA:

Mediji su kompleksni pojam koji označava sisteme javnog informiranja, koji služe za prenos (diseminaciju) vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Mediji imaju velik utjecaj u društvu, uveliko služe povezivanju svijeta. Razvitkom tehnologije lakše i brže prenose vijesti diljem Zemlje a u budućnosti čak i dalje, te na taj način omogućavaju vam lakši pristup željenim informacijama. Svi imaju pravo na informacije i slobodu govora što je od iznimne važnosti.

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje, nažalost, ne posjeduje pisanu vrstu medija dok od elektronskih posjedujemo samo nekoliko internet stranica. Kao rezultat tome imamo nedovoljnu informisanost naših građana o svakodnevnom zbivanju u našoj Općini.

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenog problema, odnosno, nedostatka naše općine, predlažemo da iz Budžeta Općine za 2022. Godinu izdvojimo 50.000 KM za osnivanje, opremanje i uspostavljanje radio stanice Gornji Vakuf – Uskoplje, sa ekonomskog koda 821 619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja, te otvoriti novi ekonomski kod 614 412 JU Radio Gornji Vakuf-Uskoplje.

 

AMANDMAN 6

OPIS PROBLEMA:

Nažalost, općina Gornji Vakuf – Uskoplje je općina sa visokom stopom nezaposlenosti. Mladi do 35 godina starosti predstavljaju većinski postotak u ukupnom broju nezaposlenih, pa kao posljedicu imamo sve veći broj odlaska gore navedene populacije građana.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenih problema i negativnog trenda naše općine, predlažemo da na ekonomski kod 614 239 Grantovi pojedincima-samozapošljavanje u budžetu Općine za 2022. Godine dodamo termin „ samozapošljavanje za mlade poduzetnike“, te smanjiti izdvajanja za transfere udruženjima građana proisteklim iz rata u iznosu od 20 000 KM. Ovaj fond bi bio sa namjerom da mladi do 35 godina starosti imaju nepovratni početni kapital i mogućnost da sami pokrenu vlastiti biznis.

 

AMANDMAN 7

 

OPIS PROBLEMA:

Nažalost, općina Gornji Vakuf – Uskoplje je općina sa visokom stopom nezaposlenosti. Mladi do 35 godina starosti predstavljaju većinski postotak u ukupnom broju nezaposlenih, pa kao posljedicu imamo sve veći broj odlaska gore navedene populacije građana. Također, nezaposlenost je jedan od uzroka velikog pada nataliteta.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenih problema i negativnog trenda naše općine, predlažem da u budžetu Općine za 2022. Godinu povećamo ekonomski kod 614 231 (beneficije za socijalnu zaštitu-zaposlene i nezaposlene porodilje) za iznos od 30.000 KM, sa ekon. koda 600 000 ( TEKUĆE REZERVE), odnosno na iznos od 60.000 KM.

 

AMANDMAN 8

OPIS PROBLEMA:

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje je općina sa visokom brojem nadarenih i odličnih učenika u srednjim i osnovnim školama, kao i studenata. Međutim, Općina daje dodatnu motivaciju za populaciju studenata u vidu stipendije. Smatramo da bi trebali povećati stipendije za studente jer smo svjesni financijske mogućnosti građana naše Općine.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenog problema predlažemo da u Budžetu Općine za 2022. Godinu ekonomski kod 614 234 (isplate stipendija) povećamo u iznosu od 50.000 KM, odnosno da ukupna vrijednost ovog ekonomskog koda iznosi 150.000 KM, a sredstva skinuti sa ekonomskog koda 821 611 rekonstrukcija na zemljištu, vanjska osvjetljenja i trotoari).

 

AMANDMAN 9

OPIS PROBLEMA:

U općini Gornji Vakuf-Uskoplje imamo problem sa natalitetom, svake godine imamo opadajući prirodni priraštaj. Svjedoci smo da imamo i problem sa neplodnosti bračnih parova koje općina treba prepoznati i podržati u procesu liječenja neplodnosti biomedicinskom potpomognutom oplodnjom.

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenog problema predlažemo da u Budžetu Općine za 2022. Godinu otvorimo novi ekonomski kod 614 232 –SUFINANSIRANJE LIJEČENJA NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE u iznosu od 20 000 KM.


Predviđena sredstva prebaciti sa ekonomskog koda 821 619 - Ostala rekonstrukcija i poboljšanja

 

AMANDMAN 10

OPIS PROBLEMA:

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje nije u najboljem geografskom položaju središnje Bosne, tako da smo zapostavljeni u mnogim segmentima života. Na našoj općini datira Udruženje MOTO KLUB JASTREBOVI koji svake godine naprave spektakularnu kulturološku manifestaciju u našoj općini koja povezuje sve narode i narodnosti cijeloga Balkana pa i šire. Manifestacija koju organizuje klub okupi par hiljada turista u našoj općini te smatramo da treba podržati takav projekat.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenog problema predlažemo da u Budžetu Općine za 2022. Godinu povećamo izdvajanja za MOTO KLUB JASTREBOVI koji iznose 4 000 KM, te dodati iznos od 7 000 KM, a sredstva skinuti sa ekonomskog koda 821 612 –Rekonstrukcija cesta i mostova

AMANDMAN 11

OPIS PROBLEMA:

U Općini Gornji Vakuf – Uskoplje funkcionira udruženje građana PENZIONERI koje obaveze finansira od ličnih članarina. Već duži vremenski period možemo čuti apel za podršku Udruženju penzionera od strane općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Svake godine imamo sve veći broj smrtnih slučajeva tj. Članova udruženja a sredstva kojim raspolažu ne mogu pokriti njihove obaveze.

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenog problema predlažemo da u Budžetu Općine za 2022. Godine uvrstimo „Udruženje Penzionera“ pod ekonomski kod 614 324, a sredstva prebacimo sa ekonomskog koda 821 612 –Rekonstrukcija cesta i mostova

 

AMANDMAN 12

OPIS PROBLEMA:

Mediji su kompleksni pojam koji označava sisteme javnog informiranja, koji služe za prenos vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Mediji imaju velik utjecaj u društvu, uveliko služe povezivanju svijeta. Razvitkom tehnologije lakše i brže prenose vijesti diljem Zemlje a u budućnosti čak i dalje, te na taj način omogućavaju nam lakši pristup željenim informacijama. Svi imaju pravo na informacije i slobodu govora što je od iznimne važnosti.

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje, nažalost, ne posjeduje pisanu vrstu medija dok od elektronskih posjedujemo samo nekoliko internet stranica. Kao rezultat tome imamo nedovoljnu informisanost naših građana o svakodnevnom zbivanju u našoj Općini, a naročito Javni prijenos i informiranost POLITIČKOG života u našoj općini.

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kao rješenje gore navedenog problema, odnosno, nedostatka naše općine, predlažemo da iz Budžeta Općine za 2022. Godinu izdvojimo 5.000 KM za osnivanje, opremanje i uspostavljanje YouTube kanala općine Gornji Vakuf – Uskoplje kako bi građanima obezbjedili javan i transparentan rad Općinskog vijeća, tako što bi se sjednice prenosile UŽIVO, sa sredstva izdvojiti sa ekonomskog koda 600 000 (TEKUĆE REZERVE).

 

AMANDMAN 13

OPIS PROBLEMA:

U Sportskoj dvorani Gornji Vakuf-Uskoplje nije predviđeno mjesto , invalide i ljude sa posebnim potrebama kako bi toj kategoriji olakšali dolazak u sportsku dvoranu i praćenje sportski manifestacija.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

Kako bi obezbjedili našim stanovnicima općine tj. paraplegičarima, invalidima i ljudima sa posebnim potrebama olakšano praćenje manifestacija u sportskoj dvorani Gornji Vakuf-Uskoplje, predlažemo da se izdvoje sredstva sa ekonomskog koda 613 724 – Usluge popravki i održavanje cesta i mostova u visini od 25 000 KM, te prebace na ekonomski kod 614 411-JU Centar za obrazovanje, kulturu i sport.