Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf–Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 16. 12 2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati, u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 16. 12. 2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8.redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
 3. Prijedlog Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2022. godinu.
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2022. godine.
 5. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2022.godine.
 6. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2022.godinu.
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje općinskog pravobranioca.
 8. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2021.godini.
 9. Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2021.godini.
 10. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.
 11. Prijedlog Rješenja po Zahtjevu Senaida Šupčića iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja br. 06-23-12/15.

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                              Goran Batinić, mag. nov.