Takmičarska komisija NS/FS BiH, na sjednici održanoj danas u Sarajevu, donijela je zaključak o završetku svih takmičenja za sezonu 2019/20., jer ne postoje uslovi za nastavak takmičenja u okviru Premijer lige i KUP-a BiH na teritoriji cijele države, a prijedlog iste će se dostaviti članovima Izvršnog odbora NS/FS BiH na konačno usvajanje.

NS/FS BiH je u dosadašnjem periodu poduzeo sve aktivnosti, poštujući procedure i preporuke nadležnih institucija kao i smjernice UEFA, kako bi se stvorili neophodni preduslovi za organizaciju utakmica na stadionima u našoj zemlji.

Vlada Federacije BiH je 29. maja 2020. godine objavila da je na prijedlog kriznog štaba/stožera donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH. Slijedom Odluke Vlade FBiH od 31. maja 2020. godine omogućeno je održavanje sportskih takmičenja bez prisustva publike u FBiH. Isti dan je u NS/FS BiH stigao i dopis Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske u kojem se potvrđuje da je termin 01. juli 2020. godine prihvatljiv za početak organizovanja sportskih takmičenja na teritoriji RS-a.

Prijedlog za početak nove takmičarske sezone 2020/21. je 01/02.august 2020. godine.

https://www.nfsbih.ba/