Predsjednica FOŽ-a SDP BiH Azra Okić 10.07.2021.godine družila se sa FOŽ SBK/KSB kroz radionicu na kojoj je moderatorica bila Maja Barišić, a tema je bila gender mainstreaming, diskriminacija i neravnopravnost spolova.

Proteklog vikenda u Travniku, u sklopu redovnog obilaska rukovodstva Foruma žena SDP BiH, održan je konsultativno-edukativni sastanak Kantonalne organizacije Foruma žena SDP BiH Srednjobosanskog kantona i općinskih organizacija Foruma Žena SDP BiH s područja ovog kantona. Ovo je bila prilika da se predsjednica Foruma žena SDP BiH, Azra Okić, upozna sa stanjem organizovanosti pojednih općinskih organizacija, te aktivnostima koje ove organizacije provode na terenu, kao i da se prezentiraju novi projekti, čiji će nosilac biti Forum žena SDP BiH u narednom periodu. Prisutne je pozdravio i Nijaz Helez, predsjednik Kantonalne organizacije SDP BiH SBK/KSB, te poželio puno uspjeha u radu i dao svoju punu podršku svim budućim aktivnostima Foruma žena SDP BiH.

Pored organizacionog dijela, za prisutne predstavnice rukovodstva Foruma žena SDP BiH SBK/KSB organizovana je i edukativna radionica na temu ravnopravnosti spolova, s posebnim akcentom na mogućnosti djelovanja na kantonalnom i lokalnom nivou, kako bi se osnažio rad i vidljivost organizacija na lokalnim nivoima. Ovo je samo jedna od aktivnosti koje Forum žena SDP BiH provodi na cijelom području Bosne i Hercegovine – u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčkom, a iste će biti intenzivirane u narednom periodu, ne samo s ciljem organizacionog jačanja Foruma žena SDP BiH, nego i jačanja položaja uloge i političkog utjecaja žena općenito u Bosni i Hercegovni – istakla je Azra Okić, predsjednica Foruma žena SDP BiH.

.
Ispred Općinske organizacije SDP Gornji Vakuf-Uskoplje na održanoj radionica na temu gender mainstreaming, diskriminacija i neravnopravnost spolova učestvovala je članica Predsjedništva Jasminka Agić.