Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf–Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 15. 7. 2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati, u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja.
2. Usvajanje Zapisnika sa 4.redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
3. Nacrt Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2021-2027 godina.
4. Informacija o radu Policijske stanice Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020. godinu.
5. Informacija o radu Biroa Gornji Vakuf-Uskoplje Službe za zapošljavanje SBK za 2020. godinu.
6. Izvještaj o poslovanju JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu.
7. Izvještaj o radu JKP «Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020. godinu i Plan poslovanja za 2021. godinu.
8. Informacija o stanju i raspolaganju općinskom imovinom.
9. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Regulacionih planova na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje.
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i sprovođenju urbanističkog plana grada Gornji Vakuf, skraćeni postupak.
11. Prijedlog Odluke o uspostavi pješačke zone u urbanom dijelu naseljenog mjesta Gornji Vakuf-Uskoplje, skraćeni postupak.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sigurnosti prometa na cestama i ulicama Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, skraćeni postupak.
13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste istaknutih stručnjaka Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za popunu Komisije za koncesije.
14. Razmatranje inicijativa Kluba vijećnika BH Blok:
      a) Inicijativa od 07. 04. 2021. godine
      b) Inicijativa od 07. 04. 2021. godine
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sastavu Kolegija VI saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                              Goran Batinić, mag. nov.