Pročitajte koja su pitanja danas postavili vijećnici BH Bloka na 3. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje .

 

Amel Hajrić BH Blok

 1. Kada Općinska nadležna služba planira uraditi rekonstrukciju puta na lokalitetu MZ Bojska – Zanesovići? Smatram da je to projekat krucijalnog infrastrukturnog značaja za Općinu Gornji Vakuf-Uskoplje jer je MZ Bojska zapostavljena po pitanju infrastrukture u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje u zadnje četiri godine.
 2. Obzirom da je  ministarstvo prostornog uređenja odobrilo sredstva za kanalizaciju MZ Bojska, kada se planira  realizacija pomenutog projekta?
 3. U MZ Grnica jedina ulica koja nije asfaltirana jeste zaseok Zahirovići. Mještani   se pitaju, da li je u planu sanacija ovog  djela puta, da li će djeca dočekati  asfalt do jeseni kada počinje škola, ili se trebaju pripremiti  i narednu godinu za blato i čizme ako bude kišno vrijeme, koje je svakako uobičajeno tokom jeseni?
 4. Prošle godine se radila sanacija odrona na putu Memići – Seferovci, MZ Bojska, gdje je kako kažu  u  savjetu  MZ Bojska uloženo 30 000 KM.  Međutim,  ponovo je došlo do odrona zemljišta na putu, sve što se uradilo u posljednje vrijeme, povodom sprječavanja odrona jeste postavljanje 28 vrbovih direka u sprječavanju erozije tla  i kamenja po putu kao signalizacija odrona na putu. Također put koji  nije  asfaltiran u MZ Bojska, Seferovci – Bruci, je u jako lošem stanju. Nasip je dovučen prije godinu dana i dan danas stoji na istom mjestu. Citiram mještane: „Bili, došli, ali im se mašina pokvarila i od tada nema nikog“. Kada će doći do realizacije puta Seferovci – Bruci?

Naser Karamustafić BH Blok

 1. Kada će doći do obnove ulice pored Gornje Džamije?
 2. Kada će doći do naplate parking mjesta u gradskoj zoni, i hoće li uopće doći do toga?
 3. Ko je odgovoran i koje će posljedice snositi za vijećnićko pitanje, ako dobijemo odgovor pro forme ili ga uopće ne dobijemo

Kenan Crnica BH Blok

 1. Da li postoji općinski krizni štab, ako postoji kada se zadnji put sastao i kolika je njegova odgovornost u trenutnoj epidemiološkoj situaciji?
 2. Da li postoji registar osoba koje su zaposlene u javnim preduzećima na ugovor o djelu, ako postoji, da li vijećnici imaju mogućnost vidjeti ta imena i koji je kriterij pri dodjeli istih?
 3. Da li postoji plan rekonstrukcije i asfaltiranje sporednih ulica u naselju Odvode?
 4. Da li je u planu, i ako jeste u kojoj je fazi izgradnja sportskog  igrališta u selu Dražev Dolac?

Edin Gekić BH Blok

 1. Pitanje za SDA- Seada Čauševića i HDZ- Gorana Batinića jer obnašate vlast na svim nivoima i imate direktnu odgovornost za zdravstveno stanje u državi. Nosite li na duši ili savjesti  bolesti  i  ljudske gubitke. Osjećate li odgovornost za nabavku respiratora i vakcina kojih još uvijek nema, a svaki dan gubimo živote naših građana?
 2. Na osnovu kojih zakonskih propisa je raspisan tender za drugu fazu rekonstrukcije gradske ulice tj. sporednih ulica. Svjedoci smo da je to urađeno u tehničkom manadatu što je po Zakononu o krivičnom postupku, krivično djelo?
 3. Predlažem općinskoj  nadležnoj službi da uputi inicijativu Federalnoj direkciji cesta da se na magistralnom putu Dražev dolac postave trakasti ležeći policajci ili da ista služba uputi prijedlog za statični radar na ulaz u selo radi sigurnosti mještana koji su svakodnevno izloženi opasnosti radi nesavjesnih vozača?
 4. U ul. Preporodova ( tj. preko puta kancelarije SDP-a) sporan je kontejner za odlaganje komunalnog otpada, uputiti urgenciju JP za komunalne poslove da ukloniti isti i pronađe novu lokaciju. Hitno reagovati po ovom problemu.

Kadir Kičin BH Blok

 1. Načelniče, gdje se može pronaći strategija razvoja općine koju ste radili dan prije izbora?
 2. Načelniče, kada je planiran završetak asfaltiranja dionice puta do sela Jelići?
 3. Prema uvidu sa terena, utvrđeno je potencijalno klizište na dionici puta Pridvorci - Voljevac. Na istom lokalitetu JKP Radovina je u prethodnom periodu sankcionirala odron zemlje, te istu odvezla u lokalnu divlju deponiju prema selu Zastinje. Nažalost, građani MZ Voljevac se pitaju kada će doći do zaštite gore navedenog puta od potencijalnog klizišta?

 4. Načelniče, obećali ste na izborima 2016., ali i 2020.Godine, da ćete asfaltirati put prema selu Cvrče. Da li ćete ispuniti svoje obećanje u ovoj godini, odnosno tekućem mandatu?