Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf–Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 7. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 23. 9. 2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati, u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa :
                                       5.redovne,
                                       6. redovne,
                                       i 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
3. Prijedlog Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2021 -2027.
4. Informacija o stanju snabdjevanja vodom na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje .
5. Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2021.godinu.
6. Prijedlog Odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva Gornji Vakuf-Uskoplje.
7. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.godine.
8. Informacija o stanju u privredi u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2020.godini.
9. Informacija o provedenim javnim nabavkama u 2020.godini.
10. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020.godinu.
11. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2020.godinu.
12. Izvještaj o radu Drugostepene stručno - upravne komisije za 2020.godinu.
13. Izvještaj Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.
14. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje Upravnog odbora JU Dom zdravlje Gornji Vakuf-Uskoplje.
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Općinske izborne komisije Gornji Vakuf-Uskoplje.
16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje.
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.1633/27 k.o. SP_Gornji Vakuf.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 Goran Batinić, mag. nov.