Mladi članovi SRD "Bugojno" su iskorostili prilike koje pruža Omladinska banka Bugojno i sa dva projekta su aplicirali na ovogodišnjem pozivu za projekte i mikrobiznise.

Radi se o projektima pod nazivom "Poribljavanje jezera Zanesovići" i " Platforme na jezeru". Cilj ovih projekata je obogaćivanje ribljeg fonda i stvaranje boljih uvijeta boravka na jezeru za članove društva i ostale posjetioce.
Projekat "Poribljavanje jezera Zanesovići" radili su Vernes Begović, Irfan Bečirović i Tarik Topčić, a "Platforme na jezeru" potpisuju Armin Velić, Erdin Rustempašić i Emina Čusto.
Projekti su odobreni i uskoro kreću u realizaciju.
Bistro.