Jučer je održana izvještajno-izborna skupština SRD Bugojno na kojoj je data podrška dosadašnjim organima društva uz dopunu upražnjenih mjesta.

Redovna izvještajna izborna Skupština SRD BUGOJNO za period 31.12.2019 - 31.12.2020. godine, održana je dana 26.02.2021. godine u Kristalnoj sali Općine Bugojno, s početkom u 17:00h

DNEVNI RED

  1. Svečani dio, dodjela zahvalnica, priznanja;
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  3. Izvještaji o radu Udruženja za 2020. godinu:

- izvještaj Upravnog odbora,

- izvještaj Nadzornog odbora,

- finansijski izvještaj,

- izvještaj ribočuvarske službe,

- izvještaj takmičarske komisije;

  1. Obnavljanje ugovora sa hidrocentralom,
  2. Plan rada za 2021. godinu,
  3. Izbor radnih tijela SRD BUGOJNO:

- Upravni odbor 5 ili 7 članova, izbor Predsjednika i Podpredsjednika Upravnog odbora,

- Nadzorni odbor 3 člana, izbor Predsjednika Nadzornog odbora,

- Takmičarska komisija 3 člana, izbor Predsjednika takmičarske komisije,

- Disciplinska komisija 3 člana, izbor Predsjednika disciplinske komisije,

- Ekološka komisija 3 člana, izbor Predsjednika ekološke komisije,

- Izbor Predsjednika i Podpredsjednika Skupštine,

  1. Razno.

Upravni odbor sačinjavaju:
1. Derviš Druško (predsjednik)
2. Samir Mašić
3. Enver Marić
4. Vernes Begović
5. Sadik Bišanović
6. Elvedin Čusto
7. Jasmin Milanović
Ostali organi društva su također ostali isti kao i do sad uz dopunu upražnjenih mjesta.