Danas je urađena sanacija puta prema jezeru Zanesovići, koji je pod uticajem zimskih uslova bio u veoma lošem stanju.

Danas je urađena sanacija puta prema jezeru Zanesovići, koji je pod uticajem zimskih uslova bio u veoma lošem stanju.
Nastavlja izgradnja i uređivanje jezera Zanesovići ,a sve zahvaljujući aktivnim članovima SRD Bugojno.
Bistro.