Kandidati svoje prijave mogu dostaviti Upravnom odboru SRD „VRBAS“ GORNJI VAKUF-USKOPLJE, na adresu ul. Kralja Tomislava bb 70280 ili 70240 GORNJI VAKUF-USKOPLJE ili lično predsjedniku UO Društva. Kandidat koji bude primljeni u probni rad, po odabiru UO, imati će mogućnost produženja ugovora o radu.

– Kandidati svoje prijave mogu dostaviti Upravnom odboru SRD „VRBAS“ GORNJI VAKUF-USKOPLJE, na adresu ul. Kralja Tomislava bb 70280 ili 70240 GORNJI VAKUF-USKOPLJE ili lično predsjedniku UO Društva. Kandidat koji bude primljeni u probni rad, po odabiru UO, imati će mogućnost produženja ugovora o radu.

Ribočuvar u SRD VRBAS GORNJI VAKUF-USKOPLJE, na probni rad – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi :

– da je državljanin BiH – da je pismen – da je stariji od 18 godina – da se protiv istog ne vodi krivični postupak – da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Pored opštih kandidat mora ispuniti i posebne uslove i to :

– da je član ribolovnog udruženja u neprekidnom trajanju od tri godine – da ima položen vozački ispit „B“ kategorije

- da nema drugo zaposlenje

Kandidati koji budu zainteresovani za prijavu na javni oglas, mogu preuzeti formular za prijavu OVDJE, ili isti mogu lične preuzeti kod predsjednika UO.

Uz prijavu ne treba dostavljati nikakvu dokumentaciju.

Konkurs ostaje otvoren do 26.02.2021. godine

UPRAVNI ODBOR 

Formular za prijavu (Word)

Formular za prijavu( PDF)

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "VRBAS"

G. VAKUF-USKOPLJE

Ul. KraljaTomslava bb, 70280 G.Vakuf- Uskoplje

Ž.r. 3382802224393068 kod Uni Credit Bank

ID br. 4236244270008

Kontakt: 061-494-812 predsjednik UO društva

061-405-921 sekretar društva Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dj. Br. 18-02/2021

Dana: 22.02.2021. god.