Skupština će se održati u prostorijama JU Dom kulture G.Vakuf-Uskolje, velka sala, dana 21.02.2021. godine sa početkom u 09,00 sati.

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO

"VRBAS"
G.VAKUF-USKOPLJE

Ul. KraljaTomslava bb, 70280 G.Vakuf- Uskoplje

Ž.r. 3382802224393068 kod Uni Credit Bank

ID br. 4236244270008

Kontakt : 061-494-812 predsjednik društva

061-405-921 sekretar društva

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dj. Br. 12-02/2021.

Dana: 17.02.2021. god.

Na osnovu člana 23. Statuta Sporstko – ribolovnog društva “Vrbas” G.Vakuf-Uskolje ,

z a k a z u j e m :

IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU SRD “VRBAS” GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Skupština će se održati u prostorijama JU Dom kulture G.Vakuf-Uskolje, velka sala, dana 21.02.2021. godine sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i:

D N E V N I R E D :

1. Usvajanje saopštenja sa Skupštine od 22.02.2020. godine.

2. Usvajanje izvještaja o radu SRD Vrbas za 2020. godinu.

3. Usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju SRD Vrbas za 2020.godine.

4. Usvajanje Plana rada za 2021. godinu.

5. Usvajanje plana prihoda i rashoda za 2021. godinu.

6. Usvajanje izmjena Statuta i Pravilnika o radu SRD.

7. Tekuća pitanja:

1.Određivanje datuma početka ribolovne sezone.
2.Održavanje tradicionalnog izleta povodom otvaranja ribolovne sezone.
8. Razno.

BISTRO !

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

SRD „VRBAS“

Ahmet Muminović