Jučer je, na našem području, sekcija Bunta  ulovila  nezapamćen ulov divlje svinje od 230 kg.

Zajednički je ovo podvig lovačke sekcije „Bunta“, uspjeh koji će zauvijek podjsećati na ovaj period, svima nama pomalo težak sa mnogo teških tema, gdje je lov svakako jedan vid „odmora od svakodnevnice“, a kada završi sa ovakvim ulovom onda postaje  više  od odmora, to je veliko zadovoljstvo i ljubav prema lovu.

Ovaj ulov predstavlja i veliku promociju Lovačkog društva, jer se vidi da Društvo raspolaže sa kapitalnim  primjercima što je rezultat dobrog gazdovanja.

Kapitalac je plod dobro organizovane sekcije i zajedničkog rada svih lovaca koji su posebno uzbuđeni i sretni, jer su divlje svinje ovog ljeta pravile mnogo štete na poljoprivrednim usjevima, samim tim predstavljale su opasnost i za mnoge mještane.

Sve čestitke i pohvale za sekciju Bunta, mnogo uspješnih ulova želimo i u budućnosti.