Odlukom o osnivanju lovišta, usvojenom na sjednici Vlade Srednjobosanskog kantona, konačno će biti implementiran Zakon o lovstvu na području ovog kantona, 14 godina od njegovog donošenja.

Devet od dvanaest općina uspjelo se usaglasiti o jedinstvenim lovištima, na kojima će biti formirane nove asocijacije, kao nosioci prava lovačkih površina. To je kompromis, nakon višegodišnjih usaglašavanja, kažu u resornom ministarstvu, koji će obuhvatiti veći dio kantona. Lovačkim društvima u općinama Travnik, Gornji Vakuf/Uskoplje i Novi Travnik ostavljena je mogućnost naknadnog dogovora.

–Nije podjela, u pitanju su još uvijek jedinstvene teritorije, prostori na kojima će oni loviti u skladu sa svojim dogovorima unutar svojih površina – objašnjava Salkan Merdžanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK-a (SDA).

Izvor: federalna.ba