Na 56. sjednici Vlade Srednjobosanskog kantona, u četvrtak, 1.10. 2020. godine, u 9 sati, na dnevnom redu je i ,,Prijedlog odluke o lovištima na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva."

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 55. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005. - 2025.godine – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3. Mišljenje na Izvještaj o financijskoj reviziji Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za 2019. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluke o lovištima na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu - Ministarstvo financija
a) donacija za OŠ „13 Rujan“ Jajce)
b) donacija OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik
c) donacija OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje
d) donacija MSEUŠ „Travnik“ Travnik
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede,. vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izgradnju vodovoda u MZ Ivančica ( I. faza) , općina Busovača - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
8. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovna informatika na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje (drugi dio mjeseca marta) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini ( IX. i X. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijale politike
a) Irfan Juladžija
b) Danko Stojak
13. Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima Komisije za nominiranje i imenovanje članova upravnih odbora bolnica Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Bužeta za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
15. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Prva osnovna škola“ Bugojno i drugi
b) OŠ“ Ivan Goran Kovačić“ Fojnica i drugi
16. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) KŠC „Petar Barbarić“ i drugi
b) OŠ „Travnik“ i drugi
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranja puta do škole u Vlasinju – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
18. Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola sa područja Kantona – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Saglasnost za izradu Zakona o poticaju razvoja male privrede – Ministarstvo privrede
20. Saglasnost za prijem kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo privrede
21. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2020. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
22. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2020. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
22. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Srednjobosanskog kantona