SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI:

PREPORUKE COVID-19

Poštovane kolege, u posljednje vrijeme smo dobili mnogo upita u vezi sa kinološkim manifestacijama, a vezana za situaciju sa pandemijom.

LKSuFBiH će u sljedećem periodu objaviti revidirani plan kinoloških manifestacija za 2020. godinu, ali Vas molimo da prilikom održavanja smotri, IUO i KT obratite pažnju na sljedeće, a sve u cilju prevencije neželjenih posljedica:

  1. Sudija je dužan koristiti zaštitnu opremu (rukavice i maska);
  2. U skladu sa preporukama nadležnih, a pod pretpostavkom grupisanja lovaca-vlasnika pasa, poželjno je da vlasnici pasa i predstavnici društva nose maske. Izuzetno maske nisu potrebne ukoliko će se poštovati socijalna distanca;
  3. Ukoliko će na manifestaciji biti prisutno više od 15 vlasnika pasa, potrebno je napraviti plan rada u dva ili više odvojenih termina u istom danu kako bi se smanjili kontakti i grupisanje. U jednom terminu trebalo bi da bude prisutno maksimalno do 15 vlasnika sa svojim psima;
  4. Za sve prisutne obezbijediti sapun i čistu vodu, a ukoliko to nije moguće potrebno je obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku;
  5. Manifestacije održati bez bespotrebnih zadržavanja na lokaciji gdje se iste budu održavale.

Molimo Vas da poštujete preporuke, sve u cilju kako bismo izbjegli nepoželjne posljedice.

Također podsjećamo na sljedeća uputstva koja smo dostavili svim društvima, a koja se trebaju ispoštovati kako bi se sve kinološke manifestacije riješile u što kraćem roku.

SUDIJE I ORGANIZACIJA

Smotre treba da sude isključivo sudije koje su najavljene planom kinoloških manifestacija.

Sve eventualne promjene (pomjeranje datuma, promjena ili dodatni sudija) potrebno je najaviti LKS-u 15 dana prije smotre. 

U slučaju hitnosti promjene sudije ili termina (nevrijeme, bolest sudije, veliki broj pasa na manifestaciji i iznenadna potreba za angažovanjem dodatnog sudije i sl.) moguće je obavijestiti LKS neposredno prije smotre (telefonski) i priložiti izjavu o promjeni sudije/termina prilikom slanja izvještaja.

 

IZVJEŠTAJ-POPUNJAVANJE, SLANJE I ROK

Izvještaj je potrebno pregledati i potpisati od strane sudije i predstavnika društva, uz obavezan pregled i provjeru stanja. Naime veliki broj sudija šalje nam izvještaje gdje se cifre u tabeli ne slažu sa onim što je u ocjenskim listama!!!

Ocjenske liste slažete na sl. način: poredati po pasminama kako su navedene na tabeli izvještaja (posavski gonič, trobojni gonič, barak...) i to po ocjenama (prvo psi ocijenjeni sa 5, pa oni sa 4, sa 3...)

Uz sve izvještaje slati spisak učesnika i to sa obaveznim podacima adrese i kojeg lovačkog društva je član. (TABELA U NASTAVKU)

Izvještaje je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana nakon održane manifestacije, a sudijama će se troškovi isplaćivati tek nakon protokolisanja smotre u cjelosti u BKS-u. Dakle ukoliko bude grešaka u zapisnicima i na ocjenskim listama sudijama neće biti isplaćeni troškovi dok ne isprave iste.

USLOVI UČEŠĆA

Da bi pas pristupio smotri i ocjena bila važeća potrebno je da ima minimum 9 mjeseci i 1 dan na dan izlaska na smotru.

PRAVO UČEŠĆA

Na manifestacijama koje organizuje LKS mogu da učestvuju samo vlasnici pasa koji su članovi lovačkih društava članica SLOuBIH-a/LKS-a ili direktni članovi BKS-a.

U skladu sa odlukom BKS-a članovi lovačkih društava članica SLOuBiH-a sa adresom prebivališta u RS-u ne mogu dobiti uslugu u LKS-u niti BKS-u, te Vas molimo da nam ne šaljete dokumentaciju navedenih članova. Oni svoja prava mogu da ostvaruju u Kinološkom savezu RS-a u skladu sa dogovoorom koji imaju Kinološki savez RS-a i Bosanski kinološki savez.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju a možete nas kontaktirati na broj telefona 033/668-209.

https://slobih.ba/