Poziv na potpisivanje ugovora pravnim i fizičkim licima kojima je Vlada SBK dana 11. 05. 2021. godine dodijelila finansijska sredstva, a kojima je Zaključkom od 30. 03. 2021. godine bilo ograničeno obavljanje djelatnosti

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlade SBK na 83. sjednici održanoj 11. 05. 2021. godine usvojila je Odluku o raspodjeli sredstava pravnim i fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade SBK broj: 01-04.1 -1-2281/ 2021 -1 od 30. 03. 2021 .godine ograničeno obavljanje djelatnosti (šifre djelatnosti 56.10 i 56.30).

Shodno navedenoj odluci, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona poziva sva pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost koji su ostvarili pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate isplaćene na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dijela minimalnih doprinosa za vrijeme trajanja Zaključka Vlade SBK na potpisivanje ugovora u općinama u kojima je sjedište poslovnog subjekta.

Postupak, način i tehnički uslovi za obavljanje aktivnosti obuhvataju prisustvo akreditovanog državnog službenika Ministarstva privrede SBK, prisustvo osobe koja zastupa poslovni subjekt uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i obavezno korištenje zaštitne maske.

Datum, vrijeme i mjesto potpisivanja ugovora za pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu prikazan je u sljedećoj tabeli:

R.br.    OpćinaDatum potpisivanja ugovora   Mjesto potpisivanja ugovora   Vrijeme potpisivanja ugovora   
1.Bugojno19.05.2021.godine sala općine 09:00 - 15:00
2.Busovača 19.05.2021.godine sala općine 09:00 - 14:00
3.  Donji Vakuf19.05.2021.godine sala općine 09:00 - 14:00
4.  Fojnica19.05.2021.godine sala općine 09:00 - 12:00
5.  G.Vakuf . Uskoplje    20.05.2021. godine  sala općine 09:00 - 14:00
6.  Jajce20.05.2021. godine sala općine 09:00 - 14:00
7. Kiseljak20.05.2021. godine sala općine 09:00 - 14:00
8.  Kreševo21.05.2021. godine  sala općine 09:00 - 12:00
9.  Novi Travnik21.05.2021. godine sala općine 09:00 - 14:00
10.  Travnik21.05.2021. godine sala općine 09:00 - 15:00
11. Vitez21.05.2021. godine sala općine 09:00 - 14:00

 

Spisak poslovnih subjekata kojima su Odlukom Vlade SBK broj 01-11.7-3362 od 11.05.2021.godine dodijeljena finansijska sredstva

 

MINISTAR

Nisvet Hrnjić