Prihvatilište za pse "Koprivnica"   jedan je od pozitivnih  primjera kako kvalitetno organizirati rad azila, koji zajedno sa ljudima dobre volje  provodi sve što je potrebno za napuštene pse.  Osim  pružanja pažnje, liječenja i  svakodnevne brige o psima, neophodna je i sterilizacija/kastracija pasa.

Sterilizacija/kastracija pasa je jedna od najefikasnijih humanih metoda upravljanja populacijom pasa jer zaustavlja dalju reprodukciju pasa i dotok novih legala na ulicu, te tako stabilizira njihovu populaciju. Ova metoda, u kombinaciji sa sankcionisanjem neodgovornog vlasništva čime se također sprječava dotok novih pasa na ulice, ima direktni utjecaj na korijen problema.

Zbog neodgovornih građana koji unatoč brojnim zdravstvenim prednostima ne kastriraju svoje pse, često dolazi do neželjenih potomaka koje vlasnici zatim napuštaju. Najbolje trajno rješenje za ovaj problem je kastracija kojom se sprječava nekontrolirano razmnožavanje.

SAVE THE DOGS  BiH, jedna od najvećih svjetskih organizacija  za dobrobit pasa,ove godine nastavlja sa kampanjama besplatne masovne sterilizacije napuštenih pasa u određenim regijama. Azil "Koprivnica", upravo je mjesto kojem su donirali sredstva za kastraciju 6 pasa lutalica i za 14 sterilizacija. Važno je napomenuti da azil u Bugojnu, i pored teške situacije koja je u našoj državi ali i svijetu, uspješno obavlja sve poslove i probleme sa kojima se susreću, a za koje mnogi od nas i ne znaju. Samo u proteklih nekoliko dana sa ulica je uklonjeno 20 pasa, i zbrinuti su na sigurno mjesto u Prihvatilištu "Koprivnica".

Na ovaj način smanjit će se problem nekontroliranog razmnožavanja napuštenih pasa. Kastracijom će se spriječit njihovo nekontrolirano razmnožavanje, smanjiti njihov broj u budućnosti te umanjiti rizik od širenja raznih bolesti, kako kod životinja tako i kod ljudi.

Velika problematika su napušteni psi, kako kod nas, tako i kod drugih, potrebno je mnogo truda, rada ali i volje da se ovakav problem rješi na najbolji mogući način. Prihvatilište za pse "Koprivnica", do sada funkcioniše onako kako treba, i na pravi način snosi sve odgovornosti istog, međutim ovakav vid donacija  donosi još više optimizma za sve one ljude koji u sebi imaju osjećaj za napuštene pse, prepuštene ulici i mukama koji ih zadese kada ostanu sami uplašeni, bolesni ili napadnuti od drugih.