Novi Travnik tako je postao prva općina u Srednjobosanskom kantonu i osma u Bosni i Hercegovini koja je potpisala Deklaraciju u kojoj, između ostalog stoji da Općina neće izdati nikakvu saglasnost, dozvolu ili preporuku za izgradnju MHE, brana, ili vodozahvata za male hidroelektrane, saopšteno je iz Općine Novi Travnik.