Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji za poljoprivredu" i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčanih poticaja po modelu poticaja proizvodnji objavljenih 2017.; 2018.; i 2020. godine koji će se financirati iz Budžeta Federacije BiH za 2021. godnu doneseni su :