Problem pasa lutalica kontinuirano je prisutan u Travniku, a prijave o njihovim napadima i ugrizima su dosta česte.

Svakako da su ljudi i najodgovorniji za njihovu pojavu i broj, ali stalno povećanje broja pasa na području općine Travnik već odavno je tražio reakciju nadležnih službi. Postojeća udruženja se bave njihovom zaštitom, udomljavanjem i hranjenjem, ali broj pasa lutalica ovdje stalno raste.

Na 39. sjednici Općinskog vijeća Travnik razmatrana je Odluka o iznalaženju lokacije za gradnju skloništa za napuštene životinje, gdje su razmatrane lokacije na područjima tri mjesne zajednice: Bijelo Bučje, Goleš i Vitovlje. Nakon održanih javnih rasprava, Bijelo Bučje je odbilo dati saglasnost, a Goleš i Vitovlje su je dali. Nadležna općinska komisija je, nakon uvida, odabrala lokaciju Goleš, što je danas potvrdilo i Općinsko vijeće Travnik.

Na predmetnom lokalitetu već se nalazi započeti objekat, te se nadamo da će sklonište profunkcionisati u najskorije vrijeme.

Agencija DAN