Orao koji se zaglavio na drvetu, lokalitet jezero Radovan, spašen je u akciji, koju su izveli: Šečić Sead, Milanović Haris, Čaušević Nezir i Senad Štitkovac .

Ptica se našla u bezizlaznoj situaciji, najvjerovatnije, zato što je na putu uočila plijen i sletjela da bi ga pokupila. Ovom akcijom ekipa je pokazala na djelu da je važno voditi brigu, kako o šumi, tako i o životinjama, kojima je pomoć ljudi itekako potrebna.